KOŁO ARTYSTYCZNE

 

Zajęcia koła artystycznego odbywają się we wtorki w godz.: 11:50 - 12:35, w sali nr 14.
W zajęciach koła biorą udział uczniowie klasy I a.

Cele:
- kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej,
- rozwijanie zainteresowań plastycznych i muzycznych,
- uwrażliwianie na piękno oraz kształtowanie nawyków estetycznych,
- rozwijanie sprawności manualnej oraz kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- wyrabianie umiejętności wyrażania własnego "ja" w pracy twórczej,
- rozwijanie dziecięcych talentów,
- wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.


Tematyka zajęć:
Inscenizowanie utworów.
Śpiewanie piosenek, próby gry na instrumentach.
Rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie, wydzieranie.
Przygotowanie uczniów do konkursów recytatorskich, plastycznych i muzycznych.
Przygotowanie inscenizacji na uroczystości szkolne.
 

           

Opiekun koła: Anna Klepacz